yerli malı belgesi

 
 

Yerli Malı Belgenizi Aldınız mı?

YERLİ MALI BELGESİ             Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.             Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların İstanbul Ticaret Odası -Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü Kapasite Birimi’ne aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.             A)YERLİ MALI BELGESİ İÇİN KABUL EDİLECEK ŞARTLAR Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemliaşamalarınınİNCELE